Nacontrole (follow up)

Na behandeling met een lisexcisie, wordt het eerst volgende uitstrijkje gemaakt, 6 maanden na de ingreep. Hierbij wordt een test gedaan om afwijkende cellen op te sporen en er wordt getest op de aanwezigheid van het HPV. Meest ideaal is dan dat er sprake is van een PAP 1, er worden alleen maar normale cellen gezien en de uitslag van de HPV-test negatief is, afwezigheid van HPV. De nieuwste richtlijn geeft dan aan dat er nog een uitstrijkje moet worden verricht 24 maanden na de ingreep.

Bij alle andere uitslagen wordt er gekeken naar het risico op het aanwezig zijn van een afwijking. Zo nodig wordt dan weer een colposcopie verricht om de mate van afwijking te bepalen en ook het verder traject te bepalen.

Afspraak binnen 2 dagen

Diagnostiek en zo nodig behandeling tijdens de eerste afspraak

Expertisecentrum afwijkende uitstrijkjes en HPV infecties